3 AQUARIS PER 1 PEIX
Temporada 2022-2023
 
MICRO SENSACIONS
Circuit de Microteatres 

El funeral de papa 
Suïcides 
Swimsmoke

Divendres, 14 d'octubre
Passes: 19:30, 20:00 i 20:30 

Lloc: Celler Alta Alella, 
Camí Baix de Tiana, s/n